Organizator:

Dlaczego warto?

Podziel się

Dlaczego warto być wystawcą INRE?

  • nowa grupa odbiorców
  • budowa świadomości marki na nowym rynku
  • poznanie specyfiki i oczekiwań nowych odbiorców produktów i usług
  • nowe kontakty biznesowe
  • podniesienie prestiżu marki (produktu) i jej większa rozpoznawalność
  • analiza działań konkurencji
  • szybka i efektywna wymiana doświadczeń
  • wzajemne inspiracje

UCZESTNICY

WYSTAWCY: Spodziewamy się ponad 50 wystawców: deweloperów, pośredników i agentów, oferujących krajowe i zagraniczne inwestycje. Na stoiskach wystawców będzie można poznać pełną ofertę nieruchomości inwestycyjnych, obliczyć szacunkową opłacalność danej inwestycji, ustalić wstępny plan inwestycyjny oraz nawiązać współpracę.

ZWIEDZAJĄCY: Odwiedzający INRE będą to osoby w wieku 35-55 chcące kupić nieruchomość pod inwestycję. Osoby z zasobnym portfelem, posiadające zasoby finansowe gotówkowe lub kredytowe. Profil odbiorców jest bardzo szeroki – bogaci single, pary bez dzieci, młode małżeństwa, rodziny wielodzietne, zamożni emeryci, osoby o ustabilizowanej pozycji finansowej i społecznej. Osoby raczej czynne zawodowo, na wysokich stanowiskach, często pracujące w zagłębiu biurowym lub wolnych zawodach, posiadające własne firmy lub działalności gospodarcze. Osoby poszukujące unikalnej wiedzy, cennych kontaktów i najświeższych informacji o rynku nieruchomości i bezpiecznej lokaty nadwyżek finansowych.